საკონტაქტო ინფორმაცია
დადგმული იქმნას ქალაქის ქუჩებში გადამუშავებისთვის ორიენტირებული ურნები

საჭიროა 1423 ხელმოწერა

77
1500
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პრეზიდენტი
  • თბილისის მერია

დადგმული იქმნას ქალაქის ქუჩებში გადამუშავებისთვის ორიენტირებული ურნები

მოვითხოვთ, ქალაქში შემოიტანენ გადამამუშავებელი ურნები, რომლის საშუალებითაც მოხდება ნაგვის განაწილება შესაბამის კატეგროიაში. ყველამ ვიციღ, რომ თბილისს ეკოლოგიურად ძალიან უჭირს, და ეს გაჭირვება 80% დანაგვიანებამ გამოიწვია.