საკონტაქტო ინფორმაცია
სახელმწიფოს მხარდაჭერა ოჯახის ცხოველებისთვის

დასრულებული

5
1
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

სახელმწიფოს მხარდაჭერა ოჯახის ცხოველებისთვის

ეს გახლავთ ინიციატივა, რომ შეიქმნას სოციალური დახმარების პროგრამა სახელმწიფოს მხრიდან ცხოველებისთვის ანუ იმ ოჯახის წევრებისთვის, რომელსაც ყველაზე ხშირად უშვებენ ქუჩაში, შესაძლოა მიზეზი პატრონების მატერიალური სიდუხჭირე იყოს.

ასეთი ფაქტების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით მოხდეს ასეთი ცხოველების რეგისტრაცია, მათი საკვებით და ვაქცინაციით უზრუნველყოფა და ასევე უკვე მიუსაფარი ცხოველების შეკედლების პრაქტიკის წახალისება, თუ სახელმწიფო მათი არსებობისთვის აუცილებელ საკვებს და მედიკამენტებს გამოყოფს და კონკრეტულად ამ ხარჯებს ქვეყნის წლიურ ბიუჯეტში შეიტანს.


სოციალური დახმარების პროგრამა სახელმწიფოს მხრიდან ცხოველებისთვის ანუ იმ ოჯახის წევრებისთვის რომელსაც ყველაზე ხშირად უშვებენ ქუჩაში, შესაძლოა მიზეზი პატრონების მატერიალური სიდუხჭირე იყოს. ასეთი ცხოველების რეგისტრაცია, მათი საკვებით და ვაქცინაციით უზრუნველყოფა.

ვრცლად