საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ. რუსთავის მერიისადმი მიმართვა რუსთავ-თბილისის სამარშრუტო ავტობუსების დაწესების თაობაზე

დასრულებული

2000
2000
ადრესატი:
  • ქ. რუსთავის მერია

ქ. რუსთავის მერიისადმი მიმართვა რუსთავ-თბილისის სამარშრუტო ავტობუსების დაწესების თაობაზე

რუსთავ-თბილისის მიმართულებით მგზავრთა გადამყვანმა კომპანიამ შპს ,,ინტერ ტრანს"-მა თვითნებურად გააძვირა მომსახურება, უკვე მერამდენედ, ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში. საფასური არ შეესაბამება მოსახლეობის ეკონომიკურ მდრომარეობას. სტუდენტებსა და თბილისში მომუშავე ქ. რუსთავის მოქალაქეებს არ აქვთ საშუალება აღნიშნული ღირებულების გადახდის. სატრანსპორტო კომპანია არ ითვალისწინებს მგზავრთა ინტერესებს. 
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მივმართავთ ქ. რუსთავის მერიას და ვითხოვთ, რომ გამოიყოს ქალაქის ბიუჯეტიდან თანხები, გამოცხადდეს ტენდერი, შეიძინონ ავტობუსები, რომლებიც მოემსახურება მოსახლეობას ადეკვატურ ფასებში და მისცემს მას საშუალებას, რომ გადაადგილდეს დედაქალაქის მიმართულებით უპრობლემოდ და შეუფერხებლად.