საკონტაქტო ინფორმაცია
ამოიძირკვოს ჯაბა იოსელიანი - ქურდი, პრაფესორი, პუტჩისტი...

საჭიროა 19973 ხელმოწერა

27
20000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • თბილისის მერია

ამოიძირკვოს ჯაბა იოსელიანი - ქურდი, პრაფესორი, პუტჩისტი...

დიდი მამულიშვილი განისბვენებს პანთეონში. გთხოვთ მისცეთ ხმა მის ამოძირკვას. ვინც ნახავს და ხმას არ მისცემს არის ელგებეტე!