საკონტაქტო ინფორმაცია
დაჩქარდეს Scrub Daddy-ს შემოსვლა საქართველოში

საჭიროა 9999 ხელმოწერა

1
10000
ადრესატი:
  • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
  • საქართველოს სახალხო დამცველი

დაჩქარდეს Scrub Daddy-ს შემოსვლა საქართველოში

Scrub Daddy-ს პოტენციური მომხმარებლები უკვე თითქმის 2 თვეა ველოდებით პროდუქტის დაანონსებულ შემოსვლას საქართველოს ბაზარზე. საპატიო თუ არასაპატიო მიზეზებით, პროცესს დასასრული არ უჩანს, უფრო მეტიც, პასუხი კითხვაზე:

- როდის ჩამოვა Scrub Daddy საქართველოში? 

არის ბუნდოვანი და არადამაჯერებელი. 

სწორედ ამიტომ, ჩვენ, Scrub Daddy-ს მოყვარული საქართველოს მოქალაქეები მოვითხოვთ დაჩქარდეს აღნიშნული პროცესი ლეგალური თუ არალეგალური გზებით და ერთხელ და სამუდამოდ გაეცეს პასუხი პოტენციური მომხმარებლების აწმრავალდასმულ კითხვას!