საკონტაქტო ინფორმაცია
წადი  გოგი  სახლში, წადი !

საჭიროა 19995 ხელმოწერა

5
20000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პრეზიდენტი

წადი გოგი სახლში, წადი !

წადი გოგი სახლში, წააადი!