საკონტაქტო ინფორმაცია
არ გაანთავოსუფლოთ  მინდია ჯანელიძე  ჩვენ მხარს ვუჭერთ მას!

საჭიროა 4977 ხელმოწერა

23
5000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პრეზიდენტი

არ გაანთავოსუფლოთ მინდია ჯანელიძე ჩვენ მხარს ვუჭერთ მას!