საკონტაქტო ინფორმაცია
არა ფალსიფიცირებულ რძის პროდუქტებს!

საჭიროა 7378 ხელმოწერა

2622
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

არა ფალსიფიცირებულ რძის პროდუქტებს!

ვითხოვთ საქართველოს პარლამენტმა მიიღოს კანონი, რომლითაც საქართველოში აიკრძალება რძის პროდუქტის დასახელებით ისეთი სასურსათო პროდუქტის გაყიდვა, რომლის არსებითი კომპონენტები (მ.შ. ცხიმი, ცილა) არა ცხოველის რძისგან, არამედ სხვა ნედლეულისგან არის დამზადებული.