საკონტაქტო ინფორმაცია
გავუშვათ ლაშა ნათლობაში

საჭიროა 6 ხელმოწერა

4
10
ადრესატი:
  • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

გავუშვათ ლაშა ნათლობაში

მოვითხოვთ თამარამ ლაშა გაუშვას ნათლობაში ნათლიად.