საკონტაქტო ინფორმაცია
საკანონმდებლო დონეზე აიკრძალოს საბიუჯეტო სახსრების არარაციონალურად ხარჯვა!

საჭიროა 29901 ხელმოწერა

99
30000
ადრესატი:

საკანონმდებლო დონეზე აიკრძალოს საბიუჯეტო სახსრების არარაციონალურად ხარჯვა!

საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს ბატონო ირაკლი, გთხოვთ მთავრობის სხდომაზე განიხილოთ ამ პრობლემის არსი და, მიიღოთ დადგენილება „საბიუჯეტო სახსრების რაციონალურად გამოყენების შესახებ“, რომლის შესაბამისადაც მოხდება სახელმწიფოს კუთვნილი ნებისმიერი დონის საბიუჯეტო სახსრებით შესყიდულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე, მობილური ტელეფონის აპარატებზე, საოფისე ავეჯზე, საოფისე ტექნიკაზე, მივლინების პერიოდში სასტუმროს ღირებულებაზე, წარმომადგენლობით ხარჯებზე, საწვავის ხარჯვაზე, სასაუბრო სატელეფონო დროზე, მომუშავეებზე გასაცემ პრემიებზე და სადღესასწაულო ღონისძიებების ხარჯებზე, გარკვეული გონივრული ზედა ზღვრის დაწესება, რომლის ზევით ნებისმიერ საბიუჯეტო ორგანიზაციას აეკრძალება ამ ტიპის დანახარჯების გაწევა.