საკონტაქტო ინფორმაცია
სტოპ რუსეთი

საჭიროა 9976 ხელმოწერა

24
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

სტოპ რუსეთი

   შეწყდეს   ან   მკაცრად გაკონტროლდეს რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების უვიზო შემოდინება საქართველოში.