საკონტაქტო ინფორმაცია
საპენსიო დანაზოგის გაუქმება

საჭიროა 4994 ხელმოწერა

6
5000
ადრესატი:
  • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საპენსიო დანაზოგის გაუქმება

გაუქმდეს დაგროვებითი პენსიის რეფორმა