საკონტაქტო ინფორმაცია
საპენსიო დანაზოგის გაუქმება

საჭიროა 4993 ხელმოწერა

7
5000
ადრესატი:
  • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საპენსიო დანაზოგის გაუქმება

გაუქმდეს დაგროვებითი პენსიის რეფორმა