საკონტაქტო ინფორმაცია
საპენსიო დანაზოგის გაუქმება

საჭიროა 4996 ხელმოწერა

4
5000
ადრესატი:
  • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საპენსიო დანაზოგის გაუქმება

გაუქმდეს დაგროვებითი პენსიის რეფორმა