საკონტაქტო ინფორმაცია
გაუქმდება კანონი რუსეთის,თურქეთის,ირანის,მოქალაქეებზე უძრავი და მოძრავი ქონების გაყიდვა

საჭიროა 199993 ხელმოწერა

7
200000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

გაუქმდება კანონი რუსეთის,თურქეთის,ირანის,მოქალაქეებზე უძრავი და მოძრავი ქონების გაყიდვა

გაუქმდება კანონი რუსეთის,თურქეთი,და ირანის მოქალაქეემზე უძრავი და მოძრავი ქონების შესყიდვის შესახებ.