საკონტაქტო ინფორმაცია
ჩვენ არ გვსურს ნატოს პროვოკაციული წვრთნების ჩატარება საქართველოში

საჭიროა 999900 ხელმოწერა

100
1000000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

ჩვენ არ გვსურს ნატოს პროვოკაციული წვრთნების ჩატარება საქართველოში

მიგვაჩნია, რომ ნატოს ეგრედწოდებული წვრთნები და სწავლებები, ზიანს აყენებს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას...

 

ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის აღდგენის გზაზე კი "სამშვიდობო დიალოგს რუსეთთან" ალტერნატივა არ გააჩნია.

 

ვითხოვ შეწყდეს, ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ პროვოკაციული მოქმედებები და სახელმწიფოს საგარეო ვექტორო, ქართველმა ხალხმა გადაწყვიტოს.


მიგვაჩნია, რომ ნატოს ე:წ წვრთნები და სწავლებები ზიანს აყენებს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას. ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის აღდგენის გზაზე კი "რუსეთთან სამშვიდობო დიალოგს ალტერნატივა არ გააჩნია" ვითხოვთ შეწყდეს, ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ პროვოკაციული მოქმედებები. სახელმწიფოს საგარეო ვექტორი კი ქართველმა ხალხმა თავად გადაწყვიტოს.

ვრცლად