საკონტაქტო ინფორმაცია
აიკრძალოს უცხოელებზე მიწების მიყიდვა!!!!!!

საჭიროა 29935 ხელმოწერა

65
30000
ადრესატი:

აიკრძალოს უცხოელებზე მიწების მიყიდვა!!!!!!

მამულიშვილნო თუ ეს ხელმოწერები რამეს უშველის ამ მეტად საჭირ-ბოროტო საკითხს ნუ დაიზარებთ და მოვიხადოთ ჩვენი ვალი მარტივად როგორც გმირ წინაპრებთან ასევე მომავალ თაობებთან.აქ მოყვანილ ყველა პეტიციასთან შედარებით ეს მოთხოვნა ყველაზე აღმეტებულად მიმაჩნია საქართველოსთან მიმართებაში თავისი სიღრმით და მნიშვნელობით.ღმერთი გფარავდეთ.