საკონტაქტო ინფორმაცია
ვითხოვთ დაბა ბაკურიანში  კულტურის სახლის აშენებას

დასრულებული

80
80
ადრესატი:
  • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ვითხოვთ დაბა ბაკურიანში კულტურის სახლის აშენებას

 

      ბორჯომის მინიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანს არ გააჩნია კულტურის სახლი,  ასევე მისი   ფუნქციონირებისათვის საჭირო   შენონბა-ნაგებობა ,  სადაც ადგილობრივ  ბავშვებს მიეცემოდათ შესაბამისი ცოდნის მიღების  შესაძლებლობა.   დღეისდღეობით  ბაკურიანში არსებობს  კერძო ინიციატივით შექმნილი რამოდენიმე   წრე ( ქართული ცეკვის , სიმღერის ) ,   რომელსაც არ გააჩნია მისი სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის საჭირო  შესაბამისი ფართი.    შესაბამისი შენობის   არარსებობის გამო , ვერ ხერხდება უფრო მეტი სპორტულ, კულტურულ-საგანმანათლებო წრეების გახსნა , რომლის არსებობა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია  .   ასევე  ბაკურიანში  კულტურის სახლის არსებობა ,  ხელს შეუცყობდა   ბაკურიანის ირგვლივ არსებულ სოფლებში ( ანდეზიტი ,ციხისჯვარი ,დიდი მიტარბი )  მცხოვრები ბავშვებისათვის  სოციალურ-კულტურულ  ცხოვრების  ჩართვაში . 

    ზემოარნიშნულიდან გამომდინა , ამ პეტიციაზე ხელმომწერები  ვითხოვთ,  დ.ბაკურინის  კულტურის სახლის შექმნას ,  და მისი  სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის  შესაბამისი შენობა-ნაგებობის აშენებას .