საკონტაქტო ინფორმაცია
აეკრძალოთ სატვირთო სატრანზიტო სატრანსპორტო საშუალებებს ს8 გზატკეცილით (ხაშური-ახალციხე) ტრანზიტი!

საჭიროა 9998 ხელმოწერა

2
10000
ადრესატი:
  • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
  • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი
  • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აეკრძალოთ სატვირთო სატრანზიტო სატრანსპორტო საშუალებებს ს8 გზატკეცილით (ხაშური-ახალციხე) ტრანზიტი!

აეკრძალოთ სატვირთო სატრანზიტო სატრანსპორტო საშუალებებს ს8 გზატკეცილით (ხაშური-ახალციხე) ტრანზიტი!

მოგეხსენებათ,  რომ ჩვენი ქვეყანა ინტენსიურად გამოყენება როგორც სატრანზიტო ჰაბი ევროპასა და აზიას შორის, ასევე მეზობელი ქვეყნებიდან ტრანზიტისთვის, რაც ქმნის დიდ საშიშროებას გარემოს გამონაბოლქვით და არამარტო დაბინძურების კუთხით.

ს8 ანუ ხაშური-ახალციხის ორ ზოლიან გზატკეცილზე ხშირად გვხვდება სატვირთო სატრანზიტო სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც განსაკუთრებით ბორჯომის საკურორტო ზონაში აფერხებენ გზაზე მოძრაობას, აზიანებენ გზის საფარს და გამონაბოლქვით წამლავენ გარემოს. 

მოვითხოვთ! აეკრძალოთ სატვირთო სატრანზიტო სატრანსპორტო საშუალებებს ს8 გზატკეცილით (ხაშური-ახალციხე) ტრანზიტი!