საკონტაქტო ინფორმაცია
აიკრძალოს საქართველოს ტერიტორიაზე უძრავი ქონებისა და მიწების შესყიდვა უცხოელი მოქალაქეებისათვის

საჭიროა 9958 ხელმოწერა

42
10000
ადრესატი:
  • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
  • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
  • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს პრეზიდენტი
  • საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი
  • საქართველოს საპატრიარქო
  • ფინანსთა სამინისტრო

აიკრძალოს საქართველოს ტერიტორიაზე უძრავი ქონებისა და მიწების შესყიდვა უცხოელი მოქალაქეებისათვის

გახსოვდეთ, ციხე შიგნიდან ტყდება! თუკი "ციხეს" ავავსებთ სხვა ეროვნების ხალხით, შემდგომში მათივე ქვეყნისათვის ადვილი გახდება ჩვენივე "ციხის" გარღვევა და ისედაც მცირე ერისა და მიწების დაპყრობა-დაპატრონება. 


ადამიანი, რომელსაც შესტკივა გული სამშობლოზე, ქართველობაზე, ენა, მამულსა და სარწმუნოებაზე. 

ვრცლად