საკონტაქტო ინფორმაცია
სასწრაფოდ! უმოკლეს გონივრულ ვადაში იქნას გამოკვლეული მიზეზები და გასაჯაროვდეს ამის შესახებ სრული ინფირმაცია თუ რამ გამოიწვია სტიქია შოვში. მივმართავთ საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს მთავრობას.

საჭიროა 99846 ხელმოწერა

154
100000
ადრესატი:
  • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სასწრაფოდ! უმოკლეს გონივრულ ვადაში იქნას გამოკვლეული მიზეზები და გასაჯაროვდეს ამის შესახებ სრული ინფირმაცია თუ რამ გამოიწვია სტიქია შოვში. მივმართავთ საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს მთავრობას.

გამომდინარე დამდგარი კატასტროფული შედეგისა რასაც ვხედავთ და იმის გათვალისწინებით რომ ასეთი სტიქიური თუ უბედური შემთხვევები ბევრია და არ არის გამოკვლეული, მოვითხივთ უმოკლეს გონივრულ ვადაში გამოიკვლიოს მთავრიბამ და პარლამენტმა ერთად ის თუ რა მიხდა და რატომ მოხდა შოვში. აგოს ყველა ადამიანმა პასუხი ვინც გულგრილობა გამოიჩინა ამ სტიქიის თავიდან აცილების საქმეში თუ ეს შესაძლებელი იყო და ასევე დადგეს იმათი პასუხუსმგებლობა ვინც სტიქიის მერე არ შეასრულა თავისი მოვალეობები მათ ვისაც სამსახურეობრივად ევალებოდათ რეაგირება ამ სტიქიური უბედურების დროს.


შმაგი ვეფხვაძე. დაბადებული 31/01/1971. თბილისი. პროფესია: ინჟინერ-მშენებელი. პეტიცია მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლების მოთხოვნით.ვისაც სურს მიშას გათავისუფლება გახსენით და მიყევით ბმულს.ხელმოწერები გადაეგზავნება ოფიციალურ საერთაშორისო თანამეგობრობას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. Petition demanding the release of Mikheil Saakashvili.It is advisable to open it and follow the link.Signatures will be handed over to the official international community and the United States.

ვრცლად