საკონტაქტო ინფორმაცია
მოხდეს საზღვარგარეთიდან გამოწერილ ნივთებზე 300 ლარიანი საბაჟო ზღვარის 1500 ლარამდე აწევა

საჭიროა 5966 ხელმოწერა

34
6000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • ფინანსთა სამინისტრო

მოხდეს საზღვარგარეთიდან გამოწერილ ნივთებზე 300 ლარიანი საბაჟო ზღვარის 1500 ლარამდე აწევა