საკონტაქტო ინფორმაცია
წყალი ფერსათს

საჭიროა 290 ხელმოწერა

10
300
ადრესატი:
  • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

წყალი ფერსათს

ფერსათის მოსახლეობას ზაფხულის პერიოდში არ მიეწოდება საკმარისი რაოდენობის წყალი, ჩვენ ვცდილობთ მოვაგვაროთ  არსებული პრობლემა და ვითხოვთ თქვენს მხარდაჭერას,გთხოვთ მოაწეროთ ხელი, რათა ხმა მივაწვდინოთ ადგილობრივ მერიას და ერთად შვძლოთ არსებული პრობლემის გადაჭრა.


ფერსათის მოსახლეობას ზაფხულის პერიოდში არ მიეწოდება საკმარისი წყალი. ვცდილობთ მოვაგვაროთ არსებული პრობლემა და ვითხოვ თქვენს მხარდაჭერას, გთხოვთ მოაწეროთ ხელი, რათა ხმა მივაწვდინოთ ადგილობრივ მერიას და ერთად შევძლოთ არსებული პრობლემის გადაჭრა.

ვრცლად