საკონტაქტო ინფორმაცია
Bus Lane-ის გამოყენება სკუტერებისა და მოტოციკლეტებისთვის

საჭიროა 9004 ხელმოწერა

996
10000
ადრესატი:
  • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

Bus Lane-ის გამოყენება სკუტერებისა და მოტოციკლეტებისთვის

როგორც რამოდენიმე განვითარებული ევროპული ქვეყნის მაგალითი გვაჩვენებს (პორტუგალია, ესპანეთი, დიდი ბრიტანეთი), სკუტერებისთვისა და მოტოციკლეტებისთვის Bus Lane-ზე გადაადგილების უფლება ზრდის სატრანსპორტო უსაფრთხოებას და ტრანსპორტირების ეფექტურობას.

*ორთვლიანი ტრანსპორტის მძღოლებს აღარ მოუწევთ ავტომობილებს შორის მოძრაობა, რაც უფრო უსაფრთხო ხდება ორივე მხარესთვის.

*ავტობუსს, გამომდინარე ორთვლიანი ტრანსპორტის ზომიდან, არ შეეზღუდება გადაადგილება.

*თავისუფალი და უსაფრთხო გადაადგილება გაზრდის მოტივაციას რომ მოქალაქეებმა ავტომლბილის მაგივრად გამოიყენონ სკუტერები ან მოტოციკლები.

*გაიზრდება მიტანის სერვისის ეფექტურობა, რაც მიმდინარე ეკენომიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია.

*და ა.შ.

თუ ფიქრობთ რომ არსებული კანონმდებლობა გააუმჯობესებს ტრანსპორტირებას როგორც ორთვლიანი ტრანსპორტის ასევე ავტომობილების მძღოლებისთვის, გთხოვთ მოაწეროთ ხელი პეტიციას და გაუზიაროთ ინფორმაციას სხვასაც.

 

პატივისცემით,

საქართველოს მოქალაქე