საკონტაქტო ინფორმაცია
კანონით დაისაჯოს ცხოველებზე ძალადობა

დასრულებული

51
50
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

კანონით დაისაჯოს ცხოველებზე ძალადობა

კანონით დაისაჯოს ცხოველებზე ძალადობა