საკონტაქტო ინფორმაცია
გაიცეს უფასო ხაში პახმელიის დროს

საჭიროა 964 ხელმოწერა

36
1000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პრეზიდენტი

გაიცეს უფასო ხაში პახმელიის დროს

გთხოვთ მიიღოთ კანონი სასმელზე. გახსნათ 1 უფასო სასადილო სადაც მხოლოდ პახმელიაზე მივა ხალხი და გაიცეს 1 თეფში ხაში და 300 გრამი ჭაჭის არაყი. დანარჩენი საპახმელიო საჭმელები როგორიცაა მჟავე კიტრი და ასე შემდეგ გაიცეს შეღავათიან ფასებში.