საკონტაქტო ინფორმაცია

ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ჯარში წასვლა იყოს ნებაყოფილობითი.

საჭიროა 4944 ხელმოწერა

57
5001
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

ჯარში წასვლა იყოს ნებაყოფილობითი.

როგორც ნელ-ნელა სხვა ქვეყნებში აღარ არის გაწვევები ესე, სასურველია საქართველოშიც იყოს ნებაყოფილობითი. ბევრ ადამიანს არ უნდა ჯარში წასვლა და ამის ნებაყოფილობით გახდით ბევრ ადამიანს მოეხსნება "ტვირთი". გადამწყვეტის მიმღებს ვთხოვ გაითვალისწინოს საკუთარი სამშობლოს მოქალაქეების მოთხოვნა.