საკონტაქტო ინფორმაცია
ჯარში წასვლა იყოს ნებაყოფილობითი.

საჭიროა 4765 ხელმოწერა

236
5001
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

ჯარში წასვლა იყოს ნებაყოფილობითი.

როგორც ნელ-ნელა სხვა ქვეყნებში აღარ არის გაწვევები ესე, სასურველია საქართველოშიც იყოს ნებაყოფილობითი. ბევრ ადამიანს არ უნდა ჯარში წასვლა და ამის ნებაყოფილობით გახდით ბევრ ადამიანს მოეხსნება "ტვირთი". გადამწყვეტის მიმღებს ვთხოვ გაითვალისწინოს საკუთარი სამშობლოს მოქალაქეების მოთხოვნა.