საკონტაქტო ინფორმაცია
A კატეგორია

საჭიროა 29974 ხელმოწერა

26
30000
ადრესატი:

A კატეგორია

საქართველოს მოქალაქეთა სახელით,გთხოვთ შეცვალოთ A კატეგორიის მართვის მოწმობის მოთხოვნა, კერძოდ ასაკის შეზღუდვა 24 წლიდან 20 წლამდე შეამციროთ.