საკონტაქტო ინფორმაცია
#არაჩაბეტონებას!

დასრულებული

1113
1111
ადრესატი:
  • ბათუმის საკრებულო
  • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

#არაჩაბეტონებას!

1.      ბათუმის საკრებულომ უახლოეს კვირაში მოიწვიოს რიგგარეშე სხდომა, სადაც განიხილავს და შეითანხმებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონას კვლევის შედეგად დადგენილ საზღვრებში.

2.      ბათუმის ისტორიული ზონის დამტკიცებამდე შეჩერდეს დემონტაჟისა და სამშენებლო  ნებართვების გაცემა      კვლევის შედეგად დადგენილ საზღვრებში.

3.      დაუბრუნდეს მწვანე კონცხის ნაკვეთს სარეკრეაციო ზონის სტატუსი.

4.      ზემოთაღნიშნულ ტერიტორიებზე განსახორციელებელი პროექტები შეთანხმებული იყოს საჯარო განხილვისა და დისკუსიის შედეგად, საკითხზე მომუშავე ორგანიზაციებსა და დაინტერესებულ მოქალაქეებთან.