საკონტაქტო ინფორმაცია
მოიმატოს საწვავის ფასმა 10 ლარამდე - ეკოლოგიისთვის

საჭიროა 19953 ხელმოწერა

47
20000
ადრესატი:
  • თბილისის მერია
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

მოიმატოს საწვავის ფასმა 10 ლარამდე - ეკოლოგიისთვის

მოვითხოვთ საწვავის ფასის ხელოვნურად გაზრდას 10 ლარამდე. გამომდინარე იქიდან, რომ ქვყნის მოქალაქეებს არ გააჩნია პასუხისმგებლობა საკუთარი ქვეყნის მიმართ და ურჩვნია მილიონობით ადამიანი გაწიროს სასიკვდილოდ, საკუთარი სნობიზმითა და დაუდევრობით, მოვითხოვთ საწვავის ფასი ხელოვნურად იქნეს გაძვირებული 10 ლარამდე და მოხდეს ბიზნეს სქტორის წახალისება ამ კუთხით, ხოლო ბიუჯეტში შესული თანხა მთლიანად მოხმარდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებასა და ეკოლოგიის დაცვას. ერთადერთი გზა ქვეყნის ეკოლოგიის გადასაუმჯობესებლად და საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად, არის საწვავის ფასის მომატებაში. საქართველოს მოქალაქეები განსზრახ ხსნიან მანქანბს ფილტრებს, რომ მანქანის სიჩქარემ და ხმამ იმატოს, ხოლო ფილტრებს ყიდიან. მოაწერეთ ხელი პეტიციას, რომ ყველაზე სწრაფი და შედეგიანი გზებით შევძლოთ ჩვენი ბუნების და ოჯახის წევრების დაცვა. 
ხელოვნურად მომატებული ფასი არ გავრცელდება:
1) საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე
2) პატრულის მანქანებზე
3) სასწრაფო დახმარების მანქანებზე
4) სახანძრო-სამაშველო დახმარების მანქანებზე
5) კერძო ბიზნესზე