საკონტაქტო ინფორმაცია
საქართველოს მამულიშვილთა დეკლარაცია!

საჭიროა 9961 ხელმოწერა

39
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მამულიშვილთა დეკლარაცია!

1) საქართველოს მოქალაქეები ქართველი ერი განთავისუფლდეს საბანკო კაბალური ვალებიდან , საქართველოს სახელმწიფოს საგარეო ვალი!
70 მილიარდი მოხდეს მისი ანულირება! სასოფლო სამეურნეო მიწების გასხვისება შეწყდეს, და გასხვისებული მიწები გამოცხადეს იურიდიული ძალის არ მქონედ და დაუბრუნდეს საქართველოს რესპუბლიკას!
, სტრატეგიული ობიექტები გადაცემული უცხო სახელმწიფოებზე გამოცხადეს იურიდიული ძალის არ მქონეთ და დაუბრუნდეს საქართველოს რესპუბლიკას ქართულ სახელმწიფოს,!
იურიდიული ძალის არ მქონედ გამოცხადეს კორპორაციებთან დადებული ხელშეკრულებები რომლებიც საქართველოს რესპუბლიკის 1991 წლის კონსტიტუციის დარღვევით და 1992 წლის 13 მარტის დადგენილების მე- 3 თავის საფუძველით გამოცხადეს იურიდიული ძალის არ მქონედ!
აწარმოებენ და იტაცებენ საქართველოს სახელმწიფოს ბუნებრივ რესურსებს !
2) აღდგეს საქართველოს რესპუბლიკა იურიდიული კონსტიტუციური სახელმწიფო რომელიც 2004 წელს ნაციონალური მოძრაობის და მიხეილ სააკაშვილის მოღალტეობრივი გადაწყვეტილებით იქნა გაუქმებული!
3) საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღეთ აღდგეს 9აპრილი!
4) 1989 წლის 9 აპრილი გამოცხადეს გამარჯვების დღეთ საბჭოთა ტოტალიტარულ იმპერიაზე!
5) ყველა ანტი სახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტი 1992 წლის სახელმწიფო სამხედრო კრიმინალური გადატრიალება პუტჩის შედეგად არა კანონიერი პარლამეტის მიერ დღემდე გამოცხადეს იურიდიული ძალის არ მქონეთ 1991წ კონსტიტუციის და 1992 წლის 13 მარტის დადგენილების მე- 3 თავის საფუძველზე!
6) არა კანონიერი პარლამენტის მიერ იყოს მიღებული და შეფასებული 1991-93 წ სახელმწიფოს სამხედრო კრიმინალური გადატრიალება პუტჩი და მისი იმპლემენტაცია!
7) ცესკო დაკომპლექტეს პარიტეტულ საწყისებზე რის შედეგადაც მოამზადებს ახალ თავისუფალ დემოკრატიულ არჩევნებს როგორც პირდაპირი ისე ელექტრონული ვარიანტს საქართველოს და საქართველოს საზღვრებს გარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეების ჩართულობით!
9 აპრილის მოძრაობის მთავარი კომიტეტი!
უმოკლეს ხანში დავიწყებთ ელექტრონული ვარიანტის პეტიციას !
ღმერთი იყოს ქართველი ერის და ერთიანი ქრისტიანული უძლეველი საქართველოს მფარველი!ჩვენთან არს ღმერთი!