საკონტაქტო ინფორმაცია
დაუშვებელია ნაღდი ფულის გაუქმება!

საჭიროა 257 ხელმოწერა

743
1000
ადრესატი:
  • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
  • საქართველოს ეროვნული ბანკი
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს პრეზიდენტი

დაუშვებელია ნაღდი ფულის გაუქმება!

საკონსტიტუციო ცვლილებაზე სლოვაკეთის მსგავსად ჩაიწეროს საქართველოს კონსტიტუციაშიც, რომ დაუშვებელია ნაღდი ფულის გაუქმება. ამ თემაზე განხილვა იქნება პარლამენტში 2024 წლის თებერვალში ,,ციფრული ლარის წინააღმდეგ''.