საკონტაქტო ინფორმაცია
გავუფრთხილდეთ გარემოს!

საჭიროა 19967 ხელმოწერა

33
20000
ადრესატი:
  • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
  • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
  • საქართველოს პარლამენტი

გავუფრთხილდეთ გარემოს!

მსოფლიოს წინაშე დგას ეკოლოგიური პრობლემა, რომელიც გამოწეულია გარემოს დაბინძურებით. მისი გამომწვევი ფაქტორებია: ადამიანის მერ გაჩეხილი ტყეები, მდინარეებში, მთებსა და ზღვებში მომწამლავი ნივთიერებების გაშვება. ფაბრიკა-ქარხნების გამონაბოლქვი.ადამიანების მიერ დაყრილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები ხელს უწყობს სხვდასხვა დაავადების გავრცელებას. ამ პრობლემის გადაწყვეტაში ჩვენც გვინდა შევიტანოთ წვლილი, რომ მოსწავლეებმა (და არა მარტო მოსწავლეებმა)  გააცნობიერონ დანაგვიანებით გამოწვეული საფრთხე და გამოუმუშავდეთ მზრუნველი დამოკიდებულება გარემოსადმი.

დანაგვიანებაზე უნდა იყოს ჯარიმა! 

ნუ დაანაგვიანებთ გარემოს! ჩვენ შეგვიძლია ერთდ გავუფრთხილდეთ მას!