საკონტაქტო ინფორმაცია
გაუცვალოს TeoDora Techie-მ Misho Techie-ს თმის სამაგრი !

საჭიროა 7 ხელმოწერა

3
10
ადრესატი:
  • სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

გაუცვალოს TeoDora Techie-მ Misho Techie-ს თმის სამაგრი !

მოკლედ, თეოდორა ტეჩის აქვს თმის სამაგრი, ისეთივე, როგორიც მიშოს ტეჩის, მოვითხოვოთ რომ გაუცვალოს თეოდორამ მიშოს ეს თმის სამაგრი.