საკონტაქტო ინფორმაცია
უცხო ქვეყნებიდან აიკრძალოს ქართული მედიისა და პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება

საჭიროა 9986 ხელმოწერა

14
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

უცხო ქვეყნებიდან აიკრძალოს ქართული მედიისა და პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება

 ჩვენი მოთხოვნაა, რომ აიკრძალოს უცხო ქვეყნებიდან პოლიტიკური პარტიების და ტელევიზიების დაფინანსება


არასამთავრობო ორგანიზაცია "გამოავლინე არაკეთილსინდისიერი დამსაქმებელი" დამფუძვნებელი

ვრცლად