საკონტაქტო ინფორმაცია
გაგრძელდეს ტიფლისი მესამე სეზონი

საჭიროა 19984 ხელმოწერა

16
20000
ადრესატი:
  • https://www.facebook.com/TiflisiOfficial/

გაგრძელდეს ტიფლისი მესამე სეზონი

საზოგადოებისა და მაყურებლის დიდი ინტერესის გამო გვსურს, რომ გადაიღონ ტიფლისის შემდეგი სეზონი.