საკონტაქტო ინფორმაცია
პეტიცია მოვითხოვთ მარიხუანას დეკრიმინილაზიციას

საჭიროა 1981 ხელმოწერა

519
2500
ადრესატი:

პეტიცია მოვითხოვთ მარიხუანას დეკრიმინილაზიციას

ჩვენი მიზანია პიროვნული თავისუფლების დაცვა და არა მარიხუანას პოპულარიზაცია. მარიხუანას მოხმარება შეიძლება არ არის სასურველი, მაგრამ 21–ე საუკუნეში მისი მოხმარების გამო სახელმწიფოს მხრიდან ადამიანების დევნა არაცივილურია. ჩვენ ვთვლით, რომ საჭიროა მოხდეს ნარკოტიკების კატეგორიზაცია - მარიხუანა უნდა გამოეყოს იმ ნარკოტიკებს, რომელთა მოხმარებისთვისაც გათვალისწინებულია სისხლის სამართლებრივი ან ადმინისტრაციული დევნა და მოხდეს მისი მოხმარების დეკრიმინალიზაცია. თუ შეგროვდება დიდი რაოდენობა შეგვეძლება პარლამენტში გადაზავნა