საკონტაქტო ინფორმაცია
გავუშვათ ერეკლე ევროვიზიაზე!

დასრულებული

101
100
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

გავუშვათ ერეკლე ევროვიზიაზე!

თუ ფიქრობ რომ ერეკლე საქართველოს ნათელი მომავალია და იმსახურებს ევროვიზიას მოაწერე ხელი ამ პეტიციას!!!