საკონტაქტო ინფორმაცია
ძაღლების ქართული ჯიშების საერთაშორისო აღიარება

დასრულებული

559
500
ადრესატი:
  • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ძაღლების ქართული ჯიშების საერთაშორისო აღიარება

ხელმოწერით ვადასტურებთ ძაღლების ქართული ჯიშების საერთაშორისო აღიარების სურვილს


პეტიციის მიზანია გამოვლინდეს ძაღლის ქართული ეროვნული ჯიშების საერთაშორისო აღიარების მსურველთა რაოდენობა

ვრცლად