საკონტაქტო ინფორმაცია
მოვითხოვთ ვერეს ხეობაში ცენტრალური ტყე-პარკის მოწყობას!

დასრულებული

20508
20500
ადრესატი:
  • თბილისის მერია
  • თბილისის საკრებულო
  • საქართველოს მთავრობა

მოვითხოვთ ვერეს ხეობაში ცენტრალური ტყე-პარკის მოწყობას!

 მოვითხოვთ ვერეს ხეობაში ცენტრალური ტყე-პარკის მოწყობას!