საკონტაქტო ინფორმაცია
შეწყდეს ოქროს ჩარდახის მიმდებარე სკვერში კაფე–ბარ

საჭიროა 43 ხელმოწერა

557
600
ადრესატი:
  • ქალაქ ქუთაისის მერია

შეწყდეს ოქროს ჩარდახის მიმდებარე სკვერში კაფე–ბარ

1. გაუქმდეს ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ გაცემული მშენებლობის ნებართვა და შეწყდეს იმერეთის მეფეთა რეზიდენციის, "ოქროს ჩარდახის" მიმდებარე სკვერში კაფე–ბარ "არგოს" მშენებლობა.

2. გამოიძებნოს ფინანსური რესურსი სკვერის ფუნქციური დანიშნულების აღსადგენად და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩასატარებლად.