საკონტაქტო ინფორმაცია
გავრცელდა ინფორმაცია რომ მომავალში შესაძლოა პატრიარქს ჰქონდეს პატიმართა შეწყალების უფლება!

საჭიროა 997 ხელმოწერა

3
1000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პრეზიდენტი

გავრცელდა ინფორმაცია რომ მომავალში შესაძლოა პატრიარქს ჰქონდეს პატიმართა შეწყალების უფლება!

გავრცელდა ინფორმაცია რომ მომავალში შესაძლოა პატრიარქს ჰქონდეს პატიმართა შეწყალების უფლება! მოვითხოვთ, პატრიარქმა საკუთარი სურვილით განაცხადოს უარი ამ უფლებაზე ან სამუდამოდ ჩამოერთვას საქართველოს პატრიარქის წოდება!