საკონტაქტო ინფორმაცია
გადადექით!

საჭიროა 997 ხელმოწერა

3
1000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

გადადექით!

გადადექით და ხელი შეუწყვეთ საქართველოს დემოკრატიულ და ძლიერ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებას. გადადექით და ამით მაინც გააკეთეთ სიკეთე ქვეყნისთვის.