საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

პარკინგი და დახურული სივრცეები შინაური ბინადარი ცხოველებისთვის

საქართველოს პარლამენტს   სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებებში ხშირად ვხვდებით შინაური ბინადარი ცხოველ…

თერაპია თათებით

მიმოხილვა მსოფლიოში მრავალი წელია წარმატებით მოქმედებს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი პირები…