საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

აიკრძალოს რუსეთის მოქალაქეებისთვის საქართველოში შემოსვლა! Ban Russians Entering Georgia

"სტრატეგია აღმაშენებელი" გამოდის ინიციატივით, აიკრძალოს რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში შემოსვლა ლ…

ფაშიზმზე გამარჯვება აღვნიშნოთ 8 მაისს ევროპასთან ერთად

    ფაშიზმზე გამარჯვება დასავლეთის ქვეყნების  უმეტეს ნაწილში 8 მაისს აღინიშნება (ამერიკის შეერთებული…