საკონტაქტო ინფორმაცია
არ დააკავოთ ზურაბ გურიელიძე ჩვენ მხარს ვუჭერთ მას!

დასრულებული

25049
25000
ადრესატი:
  • საქართველოს პრეზიდენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

არ დააკავოთ ზურაბ გურიელიძე ჩვენ მხარს ვუჭერთ მას!

არ დააკავოთ ზურაბ გურიელიძე ჩვენ მხარს ვუჭერთ მას!