საკონტაქტო ინფორმაცია
მეტი პროფესიული განათლების კოლეჯი

საჭიროა 938 ხელმოწერა

62
1000
ადრესატი:
  • თბილისის მერია

მეტი პროფესიული განათლების კოლეჯი

მოვითხოვთ რომ დაფინანსდეს და შეიქმნას ახალი პროფესიული კოლეჯები, უკეთესია განვითარეს "ვებ პროგრამირების"  და "ქსელისა და სისტემის ადმინისტრატორის" კურსები რადგან ისინი ძალიან დაბალი ცოდნის გაცემის უნარიანობით გამოირჩევა