საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ. თბილისის ნომერ 163_ე საჯარო სკოლაში მეათე კლასის გამოცდები მოიხსნას

დასრულებული

50
50
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ქ. თბილისის ნომერ 163_ე საჯარო სკოლაში მეათე კლასის გამოცდები მოიხსნას

 მოგესალმებით. ქ.თბილისის ნომერ 163_ე საჯარო სკოლაში ტარდება დირექტორის მიერ დაწესებული სასკოლო გამოცდები რის გამოც მოსწავლეთა უმრავლესობა მობილიზებას ვერ ვახდენთ საგნის აზრიანად შესწავლაზე
 აქედან გამომდინარე ძალიან რთული წარმოდგენა გვიჩნდება სახელმწიფოს მიერ დაწესებულ საგანმანათლებლო კატის გამოცდებზე და მოვითხოვთ რომ გაუქმდეს სკოლის დირექტორის მიერ დანიშნული გამოცდები 
    

        პატივისცემით: ნომერ 163_ე საჯარო სკოლის მე_10 კლასის მოსწავლეები