საკონტაქტო ინფორმაცია
"სადირექტორო" წერები

საჭიროა 9 ხელმოწერა

41
50
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

"სადირექტორო" წერები

მოიხსნას ქ.ქუთაისის N.9 საჯარო სკოლაში მე-10 კლასში ჩასატარებელი "სადირექტორო წერები"