საკონტაქტო ინფორმაცია
ერთიანი ეროვნული გამცდები და შედეგები

დასრულებული

3000
3000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პრეზიდენტი
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ერთიანი ეროვნული გამცდები და შედეგები

მივმართავ საქართველოს პრეზიდენტს,მთავრობას და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. გთხოვთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამო დაუშვათ მეორადი ჩარიცხვები, ვინაიდან უნივერსიტეტის გარეშე დარჩნენ ის 482 ბავშვი, რომლებმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდები ჩააბარეს, მაგრამ უნივერსიტეტში ვერ მოხვდნენ. სულ უნივერსიტეტებში თავისუფალია 15000-მდე ადგილი და მივიჩნევთ, რომ არასამართლიანი იქნება ამ ბავშვების გარეთ დატოვება. შეიძლება თქვათ, რომ ბავშვებს შეეძლოთ უნივერსიტეტების და ფაკულტეტების შეუზღუდავად ჩაწერა, მაგრამ გაითვალისწინეთ ისიც, რომ წლევამდელი აბიტურიენტების თითქმის ნახევარი 17 წლისაა, ამიტომ 17-18 წლის ბავშვები ერთი შეცდომის გამო ერთი წლით არ უნდა დაისაჯონ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ ჩვენი მომართვა. გმადლობთ.