საკონტაქტო ინფორმაცია
წამყვანი და მენტორი მასწავლებლის სტატუსის მინიჭება გამოცდის საფუძველზე.

დასრულებული

5574
5000
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლის სტატუსის მინიჭება გამოცდის საფუძველზე.

2022 წელს ჩატარებული წამყვან-მენტორის პროფესიული უნარების გამოცდის წარმატებით ჩაბარების საფუძველზე მასწავლებლებს მიენიჭოთ შესაბამისი სტატუსი. ეს წესი გავრცელდეს იმ მასწავლებლებზეც, ვინც  მომდევნო წლებში ჩააბარებს ამ გამოცდას. მოთხოვნა საფუძვლიანია, რადგან წინა მოქმედი სქემა ითვალისწინებდა გამოცდით წინსვლას, მასწავლებელთა ნაწილი ელოდა გამოცდას,რათა მისი საშუალებით მომხდარიყო წინსვლა,გამოცდის დაგვიანებამ საკმაოდ დიდი დრო დააკარგვინა და დააზარალა მასწავლებლები. გარდა ამისა, გამოცდა ჩატარდა მცირე დროში და მასწავლებლებს მოუწიათ დიდი მოცულობის მასალის მოკლე დროში დამუშავება,მომზადება. როგორც მოგეხსენებათ საგამოცდო დრო. და მასალა შემცირდა, რაც არათანაბარ პირობებში აყენებს მათ ვინც უკვე ჩააბარა გამოცდა. გამოცდის ჩაბარების შემდეგ კი პრაქტიკული საქმიანობის შეფასებაც იგვიანებს,ეს კიდევ უფრო აზარალებს მასწავლებლებს,ამიტომ სამართლიანი იქნება თუ წამყვან- მენტორის სტატუსი გამოცდა ჩაბარებულ მასწავლებლებს პირდაპირ მიენიჭებათ . თუმცა ეს არ გამორიცხავს მასწავლებელთა წინსვლას პორტფოლიოს შეფასებით, მასწავლებლებს არჩევანის საშუალება უნდა ჰქონდეთ, თუ როგორ ურჩევნიათ წინსვლა, გამოცდით თუ პრაქტიკული საქმიანობის საფუძველზე. 


1993 წელს დაბადებული კასპში,მცხოვრები ამავე რაიონის სოფელ ახალციხეში. პროფესიით პოლიტოლოგი, მაძიებლობის პროგრამით დასაქმებული დაწყებითი კლასების  მასწავლებლის პოზიციაზე 2019 წლიდან,ამჟამად უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე.

ვრცლად