საკონტაქტო ინფორმაცია
ქუთაისში გამოიყოს ადგილი ავტო სპორტისთვის

დასრულებული

1002
1000
ადრესატი:
  • სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

ქუთაისში გამოიყოს ადგილი ავტო სპორტისთვის

ქუთაისში გამოიყოს ადგილი ავტო სპორტისთვის